Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Na podstawie Statutu ZHP § 50 ust. 1 pkt. 2, § 58 ust. 3, mając na uwadze uchwałę nr 8/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 17 listopada 2012 r. oraz uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP pkt. 16. zwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Tarnów na dzień 8 października 2016 r. w celu uzupełnienia mandatu delegata na Zjazd Chorągwi.
Przypominam, że zgodnie ze Statutem ZHP § 37 ust. 1. Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską.
Zjazd odbędzie się w siedzibie komendy hufca, rozpoczęcie godz. 10:00.
Prosimy o wcześniejsze przybycie.

Rozkaz komendanta hufca

Lista uczestników z głosem decydującym

Projekt porządku obrad

Projekt regulaminu obrad

Projekty uchwał zjazdu

Harcerz w lesie – poradnik

Harcerz w lesie to kompleksowy poradnik, w którym znajdziesz artykuły o strukturze i budowie lasu, a także harcerskie formy pracy. Dzięki poradnikowi będziesz wiedział, jak podnosić wiedzę na temat lasów wśród zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników – nie tylko podczas harcerskiego lata. Skauting dzięki Ernestowi Thomsonowi Setonowi (o którym …

Więcej…

Propozycja programowa „Bema pamięci…”

W przyszłym roku obchodzić będziemy pięćdziesiątą piątą rocznicę zakończenia kampanii bohater dla Hufca ZHP Tarnów, którego efektem było nadanie imienia gen. Józefa Bema naszemu hufcowi. Propozycja programowa, którą przygotowaliśmy ma za zadanie zmotywować gromady i drużyny Hufca ZHP Tarnów do podjęcia działań pozwalających młodzieży zrzeszonej w naszym Hufcu, na poznanie …

Więcej…

Formularz dla kadry instruktorskiej hufca – przypomnienie

Proszę o wypełnienie poniższego formularza w celu uzupełnienia kartoteki instruktorskiej. Gotowy formularz można przekazać do biura komendy hufca w następujący sposób: wysłać pocztą, dostarczyć osobiście na dyżur, dostarczyć osobiście na spotkanie drużynowych, wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki pocztowej hufca, ewentualnie wysłać na e-mail: biuro@tarnow.zhp.pl. Formularz do pobrania Czuwaj! pwd. …

Więcej…

Plany Pracy na rok 2016/2017

Druhny i druhowie drużynowi, komendanci szczepów oraz szefowie klubów specjalnościowych, informujemy, że plany pracy należ oddać do Biura Komendy Hufca do końca września. Wszelkich informacji dotyczących planów pracy udziela druhna pwd. Elżbieta Wrzos – członkini komendy hufca ds. programu.