Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się ze strony rodziców i mieszkańców miasta Tarnowa pytań dotyczących współpracy harcerzy z Młodzieżą Wszechpolską informujemy, że Komenda Hufca ZHP Tarnów nie współpracuje i nie zamierza współpracować ze wspomnianą organizacją.
Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

Komenda Hufca ZHP Tarnów

Odprawa Kadry Hufca

Komenda Hufca zaprasza kadrę instruktorską hufca na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 maja br. (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie komendy hufca. Tematyka będzie obejmować min. Dyskusja nt. ewentualnym zmniejszeniem podstawowej składki członkowskiej dla hufca i drużyny Program dot. 100-lecia ON i ZHP Dyskusja nt. zbiórki wyborczej i zjazdu …

Więcej…

2 maja święto flagi!

Dnia 2 maja 2017 r. od godziny 10:00 harcerze tarnowskiego Hufca ZHP uczcili Święto Flagi Polskiej, rozdając mieszkańcom Tarnowa flagi oraz naklejki z barwami narodowymi. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad pięćdziesiąt druhów i druhen z siedmiu drużyn. Do rozdania mieli ponad 400 flag i 1000 naklejek, a rozprowadzanie ich wśród …

Więcej…