Regulamin gry terenowej „Brzanka”

Organizator: dh Beata Wojtanowska w ramach próby na stopień przewodnika Termin: 21 kwietnia 2018 r.(sobota) Rozpoczęcie i zakończenie: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej Godzina rozpoczęcia: 9.30 Godzina zakończenia ok.15:30 Uczestnicy: gra adresowana jest do Drużyn Harcerskich działających w Hufcu ZHP Tarnów -patrol (6-8 harcerzy)+ pełnoletni opiekun. Zwiad terenowy po …

Więcej…