Śpiewanie piosenek powstańczych

Zapraszamy do udziału w śpiewaniu piosenek z Powstania Warszawskiego. Masz wolny czas 1 sierpnia i chciałbyś/chciałabyś uczcić rocznicę Powstania? Zapraszamy Cię pod Pałacyk w Parku Strzeleckim (dawna siedziba hufca i chorągwi tarnowskiej ZHP). Spotykamy się o godz. „W”, czyli 17:00 w mundurach. Wszystkich chętnych zapraszam do potwierdzenia swojej obecności na …

Więcej…

Kurs na patent jachtowego sternika morskiego dla harcerzy

Centrum Wychowania Morskiego ZHP realizuje projekt Program Wychowania Morskiego współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie przez CWM ZHP programu wychowania morskiego dla środowisk zainteresowanych edukacją morską oraz przygotowanie kadr organizacji zajmujących się wychowaniem morskim do wdrażania programu.

Ważne informację – obóz Bieszczady

Osoby, które nie były na spotkaniu przedobozowym proszone są o pobranie „Warunków uczestnictwa”. Dokument podpisany przez uczestnika obozu i rodzica/opiekuna należy dostarczyć do hufca (można wrzucić do skrzynki pocztowej) W załączniku znajduje się także „Niezbędnik obozowicza” w którym znajdują się niezbędne informację dotyczące obozu. Osoby, które nie oddały jeszcze kart …

Więcej…