Akcja Kotwica – Rocznica Powstania Warszawskiego

Regulamin gry miejskiej „Akcja Kotwica”

Organizator: Hufiec ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema
Komendant: pwd. Michał Zawada
Termin: 1-2 sierpnia 2017 r.
Rozpoczęcie i zakończenie: siedziba Komendy Hufca ZHP Tarnów, ul. Konarskiego 17
Godzina rozpoczęcia: 16:20
Godzina zakończenia: 7:00
Uczestnicy: Harcerze w wieku 14+


Zgłoszenia i płatności:

 1. Zgłoszenia do 26 lipca br. do godziny 00:00, poprzez formularz zgłoszeniowy
  zamieszczony poniżej.
 2. Wpisowe za udział – 30 zł za osobę, płatne przelewem na numer konta:
  21 1750 0012 0000 0000 3670 0645 do 26 lipca, w tytule przelewu podając:
  Akcja Kotwica, imię i nazwisko
 3. Rezygnacja nie powoduje zwrotu wpisowego, ze względu na koszty poniesione
  przez organizatorów.

Obowiązkowy ekwipunek:

 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich harcerzy w grze,
 • strój powstańca,
 • biało-czerwona opaska na rękę,
 • apteczka (jedna na patrol),
 • mundur harcerski.

Bardzo ważne:

 • w czasie trwania gry wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, niniejszego regulaminu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody.
 • zgłoszenia odbywają się indywidualnie, a liczba miejsc jest ograniczona –
  o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie gry bez podawania przyczyn.