Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się ze strony rodziców i mieszkańców miasta Tarnowa pytań dotyczących współpracy harcerzy z Młodzieżą Wszechpolską informujemy, że Komenda Hufca ZHP Tarnów nie współpracuje i nie zamierza współpracować ze wspomnianą organizacją. Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o …

Więcej…

Odprawa Kadry Hufca

Komenda Hufca zaprasza kadrę instruktorską hufca na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 maja br. (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie komendy hufca. Tematyka będzie obejmować min. Dyskusja nt. ewentualnym zmniejszeniem podstawowej składki członkowskiej dla hufca i drużyny Program dot. 100-lecia ON i ZHP Dyskusja nt. zbiórki wyborczej i zjazdu …

Więcej…