Polisy NNW i OC

Informujemy, że na stronie hufca w zakładce „Dokumenty” znajduje się podzakładka „Polisy ubezpieczeniowe”, gdzie znajdują się polisy NNW dla członków Hufca ZHP Tarnów oraz polisa OC dla instruktorów ZHP. Polisy ubezpieczeniowe

Materiały na Zjazd Sprawozdawczy wymagane przez Statut ZHP i Ordynację Wyborczą

Projekty uchwał wynikające ze Statutu ZHP, tzw. uchwały techniczne ws. wyboru protokolanta ws. wyboru przewodniczącego zjazdu ws. przyjęcia porządku obrad zjazdu ws. regulaminu obrad zjazdu ws. wyboru komisji skrutacyjnej ws. wyboru komisji uchwał i wniosków ws. absolutorium dla hm. Maksyma Pękosz ws. absolutorium dla hm. Jerzego Gaconia ws. absolutorium dla …

Więcej…