Z Bemem w Siedmiogrodzie

„Z Bemem w Siedmiogrodzie” (od 7 do 16 lat) Muzeum Okręgowe w Tarnowie zaprasza na odpłatne zajęcia dotyczące postaci gen. Józefa Bema. Zajęcia muzealne ukazujące postać generała Józefa Bema, tarnowianina, jako bohatera narodowego w kontekście historii Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki. W programie: spotkanie rozpocznie się prezentacją multimedialną dotyczącą biografii Bema oraz …

Więcej…