Biwak

Wszystkie dokumenty należy oddać do hufca minimum 2 tygodnie przed palonwanym biwakim.
karta biwaku
preliminarz biwaku w wersji „doc” oraz „numbers”
lista odpłatności uczestników biwaku/wycieczki
wzór rozkazu biwaku/obozu drużyny

Komentowanie jest wyłączone