Inauguracja Roku Harcerskiego – wyjazd

Drużyny, które chcą pojechać autobusem z Tarnowa do Zakopanego proszone są o podanie ilości osób zgłoszonych na IRH.

Na tej podstawie ustalimy środek transportu (bus lub autobus).

Warunkiem wynajęcia autobusu będzie stopień jego zapełnienia.

Komenda hufca dofinansuje przejazd w 50% za osobę.

Zgłoszenia proszę kierować na biuro@tarnow.zhp.pl do dnia 10.09.2017 włącznie.