Komenda hufca

Członkowie komendy hufca sprawują swoje funkcje społecznie.

 

Skład komendy hufca:

 • pwd. Jakub Bryndal
  komendant hufca
 • hm. Jerzy Gacoń
  skarbnik hufca
  tel. +48 510 023 635,
 • pwd. Nikola Panel
  zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
 • phm. Sebastian Wąs
  zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
  tel. +48 507 612 285,
 • phm. Elżbieta Wrzos
  zastępca komendanta hufca ds. programu

Statut ZHP § 52
Komenda hufca:

 1. określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
 2. buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
 3. przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
 4. zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
 5. tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
 6. wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
 7. koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 9. wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

Statutu ZHP § 53
Komendant hufca:

 1. kieruje pracą komendy hufca,
 2. kieruje bieżącą działalnością hufca,
 3. reprezentuje hufiec,
 4. wydaje rozkazy,
 5. prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

Komentowanie jest wyłączone