Komisja Stopni Instruktorskich

Skład:

  • hm. Marta Tomasiewicz – przewodnicząca
  • hm. Janina Dworzak – wiceprzewodnicząca
  • hm. Jerzy Gacoń
  • phm. Paweł Kozioł
  • phm. Sławomir Bober
  • phm. Sebastian Wąs

Terminy spotkań:

Komisja spotyka się w lokalu komendy hufca i rozpoczyna pracę o godz. 16.30 w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Komisja może się spotkać w innym terminie i miejscu, a fakt ten ogłaszany jest na stronie internetowej hufca.
Osoba, która chce otworzyć próbę na stopień instruktorski zobowiązana jest do przesłania swojej próby najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji na adres email:  ksi@tarnow.zhp.pl.

Dokumenty:

Lista instruktorów spełniających kryteria opiekunów prób:

Lp. Stop. imię i nazwisko Opiekun na stopnie
1 hm. Maksym Pękosz hm
2 hm. Katarzyna Mróz pwd | phm | hm
3 hm. Jerzy Gacoń pwd | phm | hm
4 phm. Karolina Kaczmarczyk pwd
5 phm. Sławomir Bober pwd
6 phm. Marcin Dziuba pwd
7 phm. Paweł Kozioł pwd
8 phm. Anna Drabik pwd
9 phm. Sebastian Wąs pwd

By zostać opiekunem prób na stopnie instruktorskie, należy mieć opłacone składki członkowskie, posiadać odpowiedni stopień instruktorski oraz odbyć przeszkolenie dla opiekunów prób.

Komentowanie jest wyłączone