Odprawa Kadry Hufca

Komenda Hufca zaprasza kadrę instruktorską hufca na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca br. (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie komendy hufca.

Tematyka będzie obejmować min.

  • Podjęcie decyzji dot. ewentualnemu zmniejszeniu podstawowej składki członkowskiej dla hufca i drużyny
  • Zaległości składkowe i formalne drużyn
  • Program dot. 100-lecia ON i ZHP
  • Dyskusja nt. zbiórki wyborczej i zjazdu sprawozdawczego
  • Działania programowe podczas wakacji
  • Dyskusja nt. świetlic podwórkowych
  • Bieżące sprawy finansowe, kadrowe i organizacyjne