Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się ze strony rodziców i mieszkańców miasta Tarnowa pytań dotyczących współpracy harcerzy z Młodzieżą Wszechpolską informujemy, że Komenda Hufca ZHP Tarnów nie współpracuje i nie zamierza współpracować ze wspomnianą organizacją.
Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

Komenda Hufca ZHP Tarnów