91 Rocznica Bitwy Warszawskiej

PREZYDENT MIASTA TARNOWA POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STAROSTA POWIATU TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W. WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH zapraszają na tarnowskie obchody 15 SIERPNIA 2011 R. Skrócony program: godz. 12.00 Msza Św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej – przemarsz pod Grób Nieznanego Żołnierza Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza – odegranie hymnu państwowego …

Więcej…

Sprawozdania na Zjazd Zwykły Hufca

Przypominam, że do końca sierpnia należny spisać sprawozdanie z wykonania swojej funkcji w okresie od 10.10.2009 do 1.10.2011 r. Oryginał w wersji papierowej proszę dostarczyć do Biura Komendy Hufca, a w wersji elektronicznej przesłać na adres komendnat@tarnow.zhp.pl. Obowiązek spisania sprawozdania leży na członkach Komendy Hufca, zespołach im podległych, w tym …

Więcej…