Ostatni Wieczór Wolności już za nami

W dniu 31 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość związana z upamiętnieniem osób, które brały udział oraz osób które poniosły śmierć w ramach bitwy obronnej 1939. W uroczystości, która odbyła się pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu przy Starym Cmentarzu w Tarnowie udział wzięli zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Tarnów im. …

Więcej…

Inauguracja Roku Harcerskiego – wyjazd

Drużyny, które chcą pojechać autobusem z Tarnowa do Zakopanego proszone są o podanie ilości osób zgłoszonych na IRH. Na tej podstawie ustalimy środek transportu (bus lub autobus). Warunkiem wynajęcia autobusu będzie stopień jego zapełnienia. Komenda hufca dofinansuje przejazd w 50% za osobę. Zgłoszenia proszę kierować na biuro@tarnow.zhp.pl do dnia 10.09.2017 …

Więcej…

Plany pracy na rok 2017/2018

Druhny i druhowie drużynowi, komendanci szczepów oraz szefowie klubów specjalnościowych informujemy, że plany pracy należy przesłać do phm. Elżbiety Wrzos (na adres: elzbieta.wrzos@zhp.net.pl) do końca września. Przypominamy także, że w tym roku harcerskim rozpoczniemy obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia powstania ZHP, zadbajmy aby nasze zuchy i harcerze czynnie włączyli …

Więcej…