Poznaj Tarnowską Starówkę

Regulamin gry „Poznaj Tarnowską Starówkę

Organizator: Hufiec ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema

Termin: 14.10.2017 godz. 13:00 – 15:00

Rozpoczęcie i zakończenie: Pomnik gen. Józefa Bema ul. Wałowa w Tarnowie.

Uczestnicy: patrole zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze

Zgłoszenia i płatności:

1. Udział w grze jest bezpłatny.

2. Uczestnicy zgłaszają się na miejscu do godz. 12:45.

3. Ilość osób z każdej drużyny maksymalnie 10 osób wraz z opiekunem.

Obowiązkowy ekwipunek każdego uczestnika:

  • zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział niepełnoletniego uczestnika w grze
  • mundur harcerski

Ważne:

Chętnych prosimy o kontakt z druhną Aleksandrą Kowalczyk email: amjkowalczyk@gmail.com

W czasie trwania gry wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, niniejszego regulaminu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie gry bez podawania przyczyn.

Po zakończeniu gry odbędzie się uroczystość odsłonięcia muralu z postacią gen. Józefa Bema.