Odznaczeni instruktorzy naszego hufca

W dniu 16 maja br. przy okazji Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Tarnów, zostały wręczone Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” przyznane przez Przewodniczącego ZHP dla druhen phm. Barbary Kilian-Michalczuk oraz phm. Karoliny Kaczmarczyk. Zaznaczyć należy, że w dniu 3 maja br. w Krakowie Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP …

Więcej…

Nowy zespół programowy hufca

Już niebawem ruszy z działaniem nowy zespół programowy hufca. Rozpocznie on swoją formalną pracę po zjeździe nadzwyczajnym hufca. Zespół składać się będzie z instruktorów reprezentujących każdy pion metodyczny, czyli zuchy, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Powstający zespół ma już pomysł na działania jakie będą podjęte w nowym roku harcerskim i …

Więcej…