Odznaczeni instruktorzy naszego hufca

W dniu 16 maja br. przy okazji Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Tarnów, zostały wręczone Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” przyznane przez Przewodniczącego ZHP dla druhen phm. Barbary Kilian-Michalczuk oraz phm. Karoliny Kaczmarczyk. Zaznaczyć należy, że w dniu 3 maja br. w Krakowie Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP …

Więcej…