Integracja Kadry Hufca – 4.0

Komenda Hufca ZHP Tarnów zaprasza wszystkich drużynowych, szefów zespołów i instruktorów hufca na wyjazd „Integracja Kadry Hufca” który odbędzie się 26-28.08.2016 r. w Polichtach. Zgłoszenia odbywają się poprzez wysłanie maila na adres anna.drabik@zhp.net.pl o treści: „Imię i nazwisko, jednostka, pełniona funkcja, termin przyjazdu”.. W tytule należy podać „IKH 2016”. Termin …

Więcej…

Spotkanie przedzjazdowe z kadrą hufca posiadającą czynne prawo wyborcze

Komenda hufca serdecznie zaprasza na spotkanie przygotowujące do Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Tarnów. Spotkanie odbędzie się 29 października br. o godz. 17:00 w siedzibie komendy hufca. Spotkanie ma na celu usprawnienie przebiegu Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Tarnów, który odbędzie się 7 listopada br. Program spotkania: zapoznanie z Ordynacją Wyborczą ZHP …

Więcej…

Warsztaty doskonalące z planowania pracy

Drodzy instruktorzy i drużynowi! W sobotę (10.10.2015r.) o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie odbędą się warsztaty doskonalące z planowania pracy i to nie tylko tej w drużynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą świadomie realizować swoje plany na przyszłość. Zgłoszenia na warsztaty zawierające: imię i nazwisko …

Więcej…