Spotkanie przedzjazdowe z kadrą hufca posiadającą czynne prawo wyborcze

Komenda hufca serdecznie zaprasza na spotkanie przygotowujące do Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Tarnów. Spotkanie odbędzie się 29 października br. o godz. 17:00 w siedzibie komendy hufca. Spotkanie ma na celu usprawnienie przebiegu Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Tarnów, który odbędzie się 7 listopada br. Program spotkania: zapoznanie z Ordynacją Wyborczą ZHP …

Więcej…

Przedzjazdowe spotkanie z kadrą instruktorską hufca

W ZWIĄZKU Z NIKŁYM ZAINTERESOWANIEM, SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. W związku ze zbliżającym się zjazdem hufca, który przewidziany jest po wakacjach odbędzie się spotkanie z kadrą instruktorską hufca (drużynowi, komendanci szczepów, przewodniczący klubów specjalnościowych i kręgów, członkowie zespołów hufcowych, członkowie komendy hufca i komisji rewizyjnej hufca). Spotkanie odbędzie się 20 czerwca …

Więcej…