Uchwały komendy hufca 2011

14/2011– w sprawie zasad dofinansowywania szkoleń (załącznik)
13/2011– w sprawie stanowiska Komendy Hufca ZHP Tarnów odnośnie proponowanych zmian do uchwały Rady Naczelnej dotyczących składek członkowskich.
12/2011– sprawozdania komendanta i komendy hufca na Zjazd Zwykły Hufca. (załącznik nr 1).
11/2011– projekt programu rozwoju hufca na lata 2011 – 2014 (załącznik nr 1).
10/2011– plan kształcenia hufca na rok 2011/2012 (załącznik nr 1).
9/2011 – projekty uchwał na Zjazd Zwykły Hufca (załącznik nr 1).
8/2011– sztandar hufca.
7/2011 – zwolnienia i usprawiedliwień harcerzy z terenu działania hufca.
6/2011 – system nadawania numeracji jednostkom organizacyjnym hufca.
5/2011 – zwołanie Zjazdu Zwykłego Hufca.
4/2011 – budżet hufca na rok 2011 (załącznik nr 1).
3/2011 – zatwierdzenie sprawności Jubileuszowej 100-lecia Tarnowskiego Harcerstwa (załącznik nr 1).
2/2011 – propozycja programowa “NaSTOlatek”.
1/2011 – uchylenie uchwały nr 11/2010 Komendy Hufca Tarnów z dnia 24 września 2010 r.

Komentowanie jest wyłączone