Warszawskie spotkanie z historią

NIESTETY Z POWODU MAŁEGO ZAINTERESOWANIA
WYCIECZKA DO WARSZAWY ZOSTAŁA ODWOŁANA

Organizator: Hufiec ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema
Koordynator: pwd. Michał Zawada
Termin: 23 sierpnia 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Miejsce wyjazdu: Tarnów (plac dawnej kapłanówki) godz: 4:45
miejsce powrotu: Tarnów (plac dawnej kapłanówki) godz. 22:00

Zgłoszenia i płatności

 1. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej www.tarnow.zhp.pl.
 2. Wpisowe za udział w wycieczce wynosi 85 zł.
 3. Opłatę (wpisowe) należy uiścić w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia – w przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie usunięte, zwalniając miejsce.
 4. Wpisowe należy zapłacić przelewem na numer konta:
  21 1750 0012 0000 0000 3670 0645
  w tytule przelewu podając: wpisowe – wycieczka do warszawy
 5. Termin zgłoszeń do dnia 16.08.2017 r.
 6. Wpisowe dotyczy wszystkich uczestników.
 7. Rezygnacja z wycieczki nie powoduje zwrotu wpisowego, ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
 8. Uczestnika uważa się za przyjętego na wycieczkę, gdy spełnia poniższe warunki:
  – w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
  – w terminie dokona wpłaty wpisowego w odpowiedniej wysokości,
  – otrzyma drogą e-mailową od Organizatora potwierdzenie przyjęcia na wycieczkę.
  Uwaga! – liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:

 • transport w obie strony,
 • bilet wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • ubezpieczenie

Obowiązkowy ekwipunek:

 • mundur Harcerski,
 • zgody rodziców lub opiekunów na udział w wycieczce (dotyczy osób niepełnoletnich),
 • prowiant na drogę,

Bardzo ważne:

 • uczestnicy w czasie trwania wycieczki podlegają organizatorom wycieczki,
 • osobą odpowiedzialną za nadzór nad uczestnikami i prawidłowym przebiegiem programu jest pwd. Michał Zawada,
 • w czasie trwania wycieczki wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, niniejszego regulaminu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
 • odpowiedzialność materialną za wyrządzone podczas wycieczki szkody ponosi osoba, która bezpośrednio dokonała szkody,
 • spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w czasie wolnym ,
 • uczestników wycieczki obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego
 • regulaminu oraz zarządzeń porządkowych organizatorów oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę wycieczki,
 • organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie wycieczki bez podawania przyczyn.