Wyjazd na Inaugurację Roku Harcerskiego

Wyjazd 22 września br. (piątek) o godz. 13:00, powrót 24 września br. miedzy godzinami 17:00 a 18:00.

Wyjazd i przyjazd odbędzie się na „starej kapłanówce” przy ul. M. B. Fatimskiej.

Koszt 15 zł za osobę – w kwestiach płatności prosimy o kontakt ze skarbnikiem hufca.