loader image
Close Menu

Jednym z statutowych obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. W naszej Chorągwi składka wynosi 12 zł miesięcznie.

Składka składa się na:

Na co wykorzystywane są składki:

Kosztu mundurów:

 

Jeśli jesteś harcerzem lub instruktorem ZHP Chorągwi Krakowskiej dzięki temu formularzowi możesz zgłosić wniosek o założenie konta zhp.net.pl

Formularz

Chcesz zapisać dziecko do Związku Harcerstwa Polskiego? Świetnie trafiłeś!

Na pierwszy rzut oka to trochę skomplikowane, żeby znaleźć odpowiednią drużynę ponieważ w ZHP działa około 8000 drużyn :)

KROK 1

Najczęściej gromady zuchowe oraz drużyny harcerskie działają przy szkołach. W pierwszym kroku skieruj się do szkoły do której uczęszcza dziecko.

KROK 2

W szkole nie ma gromady/drużyny?
Odwiedź zakładkę "Jednostki organizacyjne" na naszej stronie internetowej.

KROK 3

Znajdź odpowiednią drużynę pod względem lokalizacji, specjalności i terminów zbiórek

KROK 4

Napisz lub zadzwoń do drużynowego. On udzieli wszystkich wskazówek.

Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność do ZHP

Najwyższym aktem prawa wewnętrznego naszego stowarzyszenia jest Statut Związku Harcerstwa Polskiego. Nowy, zmieniony dokument został przyjęty przez 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

Statut ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Liczebność członków całej organizacji to ponad 105 000.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Obietnica Zucha:

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha:

 1. Zuch kocha Boga i Polskę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Zuch mówi prawdę.
 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
 5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Przyrzeczenie Harcerskie:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.

Zobowiązanie Instruktorskie

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.