Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku -WAŻNE

Przypominamy, że karty kwalifikacyjne w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej należy stosować wyłącznie Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (kartę można pobrać tu). Wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany.

W najbliższym czasie będzie ukaże się znowelizowana Instrukcja HALiZ, której zmiany będą dotyczyły w szczególności sposobu zbierania danych nieobjętych wzorem karty kwalifikacyjnej ustalonym przez MEN.

(więcej…)

Czytaj dalej
Close Menu