Darowizny

AKCJA „SZTANDAR”
Ufundowanie nowego sztandaru dla hufca w ramach 100-lecia Tarnowskiego Harcerstwa.

Zebraliśmy: 6.250 zł

Darczyńcy:
Zbigniew Kieras, Jerzy Kulpa, Marcin Dziuba, Cezary Przęczek, Stanisław Łabno, Krzysztof Witkowski, Kazimierz Michalczuk, Barbara Kilian-Michalczuk, Jerzy Gacoń, Jerzy Pajdo, Bożena Niemczyńska, Małgorzata Gackowska, Maksym Pękosz, Piotr Wnękowski, ks. Zbigniew Szostak, Leszek Ignasik, Sławomir Bober, Zbigniew Wilczyński, Renata Wrzos, ks. Tadeusz Adamczyk, ks. Aleksander Dychtoń, ks. Piotr Karwat, ks. Antoni Mleczko, Robert Bargieł, Jerzy Pertkiewicz, Edward Burak, Marek Popiel, Karolina Kaczmarczyk, Halina Kaczmarczyk, Uczestnicy Harcerskiej Wyprawy Do Lwowa 21 maj 2011 r., Ryszard Ścigała, Maria Ścigała, Paweł Kozioł, 1 TWDH „Czarna Jedynka” im. Zawiszy Czarnego, 19 TDSH, 09 TDH „Potwory”, II Szczep „Orlęta” im. Orląt Lwowskich, 99 TDSH „Czerwone Berety” im. gen. Stanisława Sosabowskiego, Anna Sitarz, 17 GZ „Iskierki” .

Każda darowizna oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia wychowawczej organizacji pożytku publicznego, jest również sposobem na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Ważne jest, aby darowizna została przekazana przelewem bankowym. ZHP Chorągiew Krakowska – Hufiec Tarnów zapewnia wystawienie aktu potwierdzającego dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w celu przedstawienia urzędowi skarbowemu.

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18, ust. 1, pkt 1) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

Komentowanie jest wyłączone