zuchy

Najmłodsza grupa metodyczna w organizacji harcerskiej. Zuchy to dzieci w wieku 6-9 lat.

harcerze

Grupa ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10-13 lat. Po ukończeniu 13 lat powinno nastąpić przejście do następnej grupy.

harcerze starsi

Grupa członkowska w organizacjach harcerskich. Ten pion metodyczny obejmuje młodzież w wieku 13-16 lat.

wędrownicy

Grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów.

szczepy

Jest to wspólnota podstawowych jednostek organizacyjnych (drużyn, gromad, kręgów i klubów specjalnościowych), działających w jednym środowisku.

kręgi i kluby

Jednostka wspierająca działalność wychowawczą
prowadzoną w podstawowych jednostkach organizacyjnych ZHP poprzez zaoferowanie swym członkom możliwości rozwoju w wybranej specjalności. 

Close Menu