KRĘGI I KLUBY

Jednostka wspierająca działalność wychowawczą prowadzoną w podstawowych jednostkach organizacyjnych ZHP poprzez zaoferowanie swym członkom możliwości rozwoju w wybranej specjalności.
Przewodniczący: Jarosław Gieniec
Lokalizacja: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6, 
33-100 Tarnów.
Przewodnicząca: pwd. Karolina Małochleb
Lokalizacja: Budynek Komendy Hufca ZHP Tarnów, ul. Konarskiego 17, 33-100 Tarnów.
Close Menu