SZCZEPY

Jest to wspólnota podstawowych jednostek organizacyjnych (drużyn, gromad, kręgów i klubów specjalnościowych), działających w jednym środowisku.

Komendantka szczepu: phm. Maria Wróblewska
Email: maria.wroblewska@zhp.net.pl
Lokalizacja:

95 Gromada Zuchowa „Dzielne Orły”
97 Tarnowska Drużyna Harcerska „Zarzewie”
99 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska „Czerwone Berety”

Komendantka szczepu: hm. Marta Tomasiewicz
Email: marta.tomasiewicz@zhp.net.pl
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa Nr 9, im. Orląt Lwowskich, ul. M. Dąbrowskiej 6, 33-100 Tarnów.

3 Gromada Zuchowa
7 Gromada Zuchowa „Sportowcy”
8 Gromada Zuchowa „Nieustraszone Wilczki”
11 Tarnowska Drużyna Harcerska „Skrzydlaci”
12 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska
13 Próbna Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska
28 Tarnowska Drużyna Harcerska „Las”, im. Sándora Petőfiego

Close Menu