Komendant Hufca

phm. Jakub Bryndal

Skarbnik Hufca

hm. Jerzy Gacoń

Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

pwd. Nikola Panek

Z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą

phm. Anna Drabik

Z-ca komendanta hufca ds. programowych

phm. Elżbieta Wrzos

Komenda Hufca ZHP Tarnów

Close Menu

pwd. Jakub Bryndal
komendant hufca
tel. +48 600 890 702,
email. jakub.bryndal@zhp.net.pl

Statutu ZHP § 53
Komendant hufca:

  1. kieruje pracą komendy hufca,
  2. kieruje bieżącą działalnością hufca,
  3. reprezentuje hufiec,
  4. wydaje rozkazy,
  5. prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

hm. Jerzy Gacoń
skarbnik hufca
tel. +48 510 023 635
e-mail. jerzy.gacon@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

pwd. Nikola Panel
zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
tel. +48 795 329 630
email. nikola.panek@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

phm. Anna Drabik
zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
tel. +48 696 850 380
email. anna.drabik@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

phm. Elżbieta Wrzos
zastępca komendanta hufca ds. programu

tel. +48 731 390 961
email. elzbieta.wrzos@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków: