Przewodniczący

phm. Grzegorz Drwal

Wiceprzewodniczący

phm. Sławomir Bober

Sekretarz

phm. Karolina Kaczmarczyk

Członek

hm. Leszek Ignasik

Członek

pwd. Kamila Kijak

Komisja rewizyjna
Close Menu

phm. Grzegorz Drwal
przewodniczący Komisji Rewizyjnej

email. grzegorz.drwal@zhp.net.pl

phm. Sławomir Bober
wiceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej
email. slawomir.bober@zhp.net.pl