Przewodniczący

hm. Maksym Pękosz

Wiceprzewodnicząca

hm. Katarzyna Mróz

Sekretarz

hm. Marta Tomasiewicz

Komisja rewizyjna
Close Menu