Kręgi

Klerycki Krąg Akademicki
przewodniczący – Jarosław Gieniec
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6

Komentowanie jest wyłączone