Nowe władze hufca!

Dzisiaj podczas Zjazdu Zwykłego Hufca zostały wybrane nowe Wadze Hufca.

Komenda Hufca
hm. Jerzy Gacoń – komendant hufca
phm. Sławomir Bober – z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych
pwd. Jakub Bryndal – z-ca komendanta hufca ds. programowych
pwd. Karolina Kaczmarczyk – skarbnik hufca
pwd. Barbara Gniadek – członkini komendy hufca

Komisja Rewizyjna Hufca
hm. Leszek Ignasik – przewodniczący
phm. Agnieszka Wójcik – wiceprzewodnicząca
phm. Władysław Tomasiewicz