Pełnomocnicy Komendanta Hufca

Namiestnicy:
– pwd. Anna Sitarz – namiestnik zuchowy
– pwd. Renata Kawula – namiestnik harcerski
– pwd. Jakub Bryndal – namiestnik wędrowniczy

Kronikarz Hufca:
– pwd. Daria Kaczówka

Kapelan Hufca:
– ks. Tomasz Kaczor

Komentowanie jest wyłączone