Program hufca to zbiór wszystkich działań podejmowanych na poziomie Komendy Hufca, które powodują wypełnienie Misji ZHP, Strategi ZHP, Strategi Hufca, Planu Pracy Hufca i Planów Operacyjnych. Wszystkie te działania podejmowane są dla jednostek organizacyjnych hufca (drużyny, gromady, kluby etc.).

Hufcowy Bank Pomysłów

Miejsce, gdzie będziemy udostępniać nasze propozycje programowe, pomysły i konspekty.

Centralny Bank Pomysłów

Platforma, do której trafiają godne polecenia materiały wypracowywane na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury.

Wydział Programowy GK ZHP

Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP

Wydział zajmujący się zbieraniem, opiniowaniem i upowszechnianiem najlepszych materiałów programowych i kształceniowych. 

Biblioteczka Hufca

Pożycz, wpisz się, przeczytaj i oddaj.

Close Menu