Program

Program hufca to zbiór wszystkich działań podejmowanych na poziomie Komendy Hufca, które powodują wypełnienie Misji ZHP, Strategi ZHP, Strategi Hufca, Planu Pracy Hufca i Planów Operacyjnych. Wszystkie te działania podejmowane są dla jednostek organizacyjnych hufca (drużyny, gromady, kluby etc.).

Komentowanie jest wyłączone