Rajd Rad Drużyn

Regulamin
I Rajdu Rad Drużyn Hufca ZHP Tarnów

Organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
Termin: 26-28 sierpnia 2022 r.
Miejsce: Harcerski Ośrodek Piaski-Drużków
Wpisowe: 60 zł / osoba
Uczestnicy: drużynowi, przyboczni gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wielopoziomowych, a także zastępowi (nie dotyczy gromad zuchowych)
Patrol: minimum 3-osobowy, a w przypadku gromad zuchowych minimum 2-osobowy
Miejsce i godzina zbiórki: Rynek w Zakliczynie, godzina 9:30 (Plac Kapłanówka, ul. Dwernickiego 10, 33-100 Tarnów, godzina 8:30)

Cele Rajdu:
– zapoznanie się z nowymi formami pracy,
– stworzenie atrakcyjnych programów drużyn na rok 2022/2023,
– wyłonienie najlepszej Rady Drużyny w Hufcu.


Zgłoszenia i płatności
Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 7 lipca 2022 r., wypełniając formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem https://forms.office.com/r/C4JkqJ4B1H. Wpisowe na rajd należy wpłacić w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej do 14 lipca 2022 r. na dane:
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska – Hufiec Tarnów
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
Numer konta bankowego: 28 1600 1462 1882 8543 5000 0008
w tytule przelewu podając: DSCZ – RRD 2022 [liczba osób]

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
– przejazd autokarem na trasie Tarnów – Zakliczyn, Piaski-Drużków – Tarnów pod warunkiem zgłoszenia się 45 osób na rajd,
– zakwaterowanie w warunkach turystycznych na bazie w Piaskach-Drużków w namiotach typu NS/10 na kanadyjkach,
– dwie kuchenki turystyczne wraz z kartuszami oraz garnkiem 5 l i patelnią do samodzielnego przygotowywania posiłków przez patrole (po zakończeniu rajdu sprzęt zostaje w drużynach),
– chleby,
– rajdowy śpiewnik,
– dużo atrakcji,
– pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
– zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie,
– apteczka,
– kompas/busola,
– latarka dla każdego członka patrolu,
– artykuły spożywcze potrzebne do samodzielnego przygotowania wszystkich posiłków podczas trwania rajdu (obiad i kolacja w piątek; śniadanie, obiad, kolacja w sobotę; śniadanie w niedziele).

Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli:
– przygotowanie ewaluacji planu pracy mijającego roku harcerskiego 2021/2022 oraz analizy swojej drużyny;
– przygotowanie reprezentanta/reprezentacji, która wystartuje w hufcowym przeglądzie talentów.  


Bardzo ważne:
funkcję opiekuna patrolu pełni drużynowy lub w przypadku jego braku pełnoletni przyboczny,
– uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
– w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody, regulaminu ośrodka;
– za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
– przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
– uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
– nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu bez możliwości zwrotu pieniędzy;
– we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.

Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.


Komenda rajdu
phm. Grzegorz Drwal – komendant rajdu – tel. +48 694 995 148
pwd. Kacper Moździerz – oboźny – tel. +48 605 269 753

PLAN RAJDU

26.08.2022 (piątek):
– zbiórka w Tarnowie, przejazd autokarem na trasie Tarnów – Zakliczyn / zbiórka w Zakliczynie
– gra podczas trasy Zakliczyn – Piaski-Drużków (UWAGA! Wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach).
– zakwaterowanie po dotarciu na bazę,
– przygotowanie posiłków przez uczestników,
– apel inauguracyjny,
– zajęcia biletowane dla zastępowych, warsztaty dla przybocznych i drużynowych,  
– kolacja,
– ognisko,
– toaleta wieczorna,
– cisza nocna o 22:00.

27.08.2022 (sobota):
– pobudka,
– rozgrzewka,
– toaleta poranna,
– śniadanie,
– HSW w praktyce, część 1 – planowanie pracy drużyny,
– warsztaty inspiracyjne,
– HSW w praktyce, część 2 – podkręcanie programów drużyn,
– obiad
– bieg harcerski,
– kolacja,
– Mam Talent – hufcowy przegląd talentów
– wieczorna niespodzianka

28.08.2022 (niedziela):
– pobudka,
– rozgrzewka,
– toaleta poranna,
– śniadanie,
– zwiedzanie Czchowa,
– msza polowa,
– apel kończący,
– pakowanie oraz sprzątanie,
– powrót do Tarnowa autokarem ok. 14:00 / samodzielny powrót do Tarnowa


Close Menu