Trepcok 2019

Regulamin XXVI Rajdu Szlakami Św. Mikołaja – TrePcok 2019 
Nowe porządki

Organizator: Instruktorzy Hufca ZHP Tarnów
Termin: 6-8 grudnia 2019 r.
Miejsce: Królowa Górna
Wpisowe: 50 zł
Skład patrolu: 6-10 osób
Miejsce rozpoczęcia rajdu: Stacja PKP Ptaszkowa, godz. 9:30 (pociąg relacji Tarnów – Piwniczna-Zdrój, startuje z dworca PKP w Tarnowie o 7:43).

Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia patrolu na rajd należy dokonać do dnia 22 listopada 2019 r. (piątek), wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony dla całego patrolu. Wpisowe na rajd należy przekazać w całości za cały zgłaszany patrol, najpóźniej do 22 listopada 2019 r. (piątek) na dane:

2. Wpisowe dotyczy wszystkich członków patrolu. Opiekun jedzie bezpłatnie przy uzyskaniu minimalnej liczby członków patrolu – 6 osób (nie wliczając w to opiekuna).

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska – Hufiec Tarnów
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
15 1750 0012 0000 0000 3670 0947
w tytule przelewu podając: wpisowe [nazwa patrolu*] –TREPCOK 2019

* UWAGA! Nazwa patrolu nie może przekraczać 20 znaków

3. Rezygnacja z rajdu nie powoduje zwrotu kosztów organizacyjnych, poniesionych przez organizatorów.
4. Patrol uważa się za przyjęty na rajd, gdy spełnia poniższe warunki:
– w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
– w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
– otrzyma drogą e-mailową od Komendy Rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

Uwaga – liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
– nocleg w warunkach turystycznych w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej
– wrzątek oraz herbatę z umilaczami do każdego posiłku,
– ciepły posiłek w sobotnie popołudnie po trasie,
– plakietkę rajdu dla każdego uczestnika,
– rajdowy śpiewnik,
– dużo atrakcji,
– pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
– zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie według wzoru podanego przez organizatorów (dotyczy osób niepełnoletnich),
– apteczka,
– kompas/busola,
– czytelny znak rozpoznawczy patrolu.

Uwaga! – wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie rajdu.

Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich patroli:
Waszym zadaniem jest przygotowanie EkoStoiska spożywczego/usługowego/z rękodziełem itp., na którym znajdą się przygotowane przez Was produkty stworzone z EkoProduktów lub usługi z wykorzystaniem EkoSkładników. Harcerze z innych patroli będą korzystać z przygotowanych przez Was atrakcji, a walutą będą Trepcokowe Monety przygotowane specjalnie na tę okazję. Do dyspozycji każdego z patrolu będzie jedna ławka szkolna, a stoisko mogą obsługiwać maksymalnie dwie (2) osoby z patrolu jednocześnie. Do dzieła!

Bardzo ważne:
– uczestnicy w czasie trwania rajdu podlegają Komendzie Rajdu wykonując zadania przewidziane w programie rajdu;
– w czasie trwania rajdu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu rajdu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody;
– podczas realizacji zadań rajdowych opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem;
– za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody);
– przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów;
– uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę rajdu;
– nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu;
– we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant rajdu.

Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.

Komenda rajdu
phm. Karolina Kaczmarczyk – komendantka rajdu – tel. +48 667 858 695
pwd. Michał Gólski – oboźny – tel. +48 505 940 557

PLAN RAJDU

6 XII 2019 (piątek):
– rozpoczęcie rajdu na stacji PKP Ptaszkowa
– gra podczas trasy Ptaszkowa – Królowa Górna (UWAGA! Wszyscy niosą swój dobytek w plecakach na własnych plecach, dlatego prosimy uczulić harcerzy, aby wzięli ze sobą niezbędne rzeczy i pakowali się z głową → ku pomocy podajemy zestaw do zabrania),

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy zakorzeńmy w naszych harcerzach hart ducha i tężyznę fizyczną i nie zabierajmy im plecaków na starcie, niech poczują dumę i satysfakcję z przeniesionego o własnych siłach ekwipunku 🙂

– zakwaterowanie po dotarciu do szkoły,
– posiłek w towarzystwie serwowanego od kadry wrzątku i herbaty,
– apel inauguracyjny,
– wystawienie EkoStoisk (przygotowanych w ramach zajęcia przedrajdowego).
– czas na uzupełnienie pustych brzuchów,
– kominek harcerski,
– obmycie się po dziennych trudach,
– cisza nocna o 22:00.

7 XII 2019 (sobota):
– poranne przebudzenie ok. 7:30,
– toaleta,
– śniadanie,
– … komu w drogę temu … – wyjście na trasę całodziennego biegu harcerskiego,
– po powrocie z trasy czas na ciepły obiad (ok. 14:00-15:00),
– EkoZajęcia,
– kolacyjne posiedzenie,
– kominek harcerski,
– obmycie się po trudach dnia drugiego,
– nocna cisza o 22:00.

8 XII 2019 (niedziela):
– pobudka,
– toaleta,
– śniadanie,
– wyjście na Mszę Św. do kościoła w Królowej Górnej,
– apel kończący rajd,
– drugie śniadanie (kadra zapewnia wrzątek i herbatę),
– pospolite ruszenie, czyli pakowanie manatków i sprzątanie szkoły,
– przejście na stację kolejową w Mszalnicy,
– wyjazd do domów (stacja PKP Mszalnica start: 14:23 – stacja PKP Tarnów meta: 16:08).    Close Menu