Uchwały komendy hufca 2015

16/2015 – ws. chust dla członków władz oraz szefów zespołów instruktorskich hufca.
15/2015 – ws. rozwiązania komendy rajdu „TREPCOK 2015”.
14/2015 – ws. powołania zespołu programowego.
13/2015 – ws. przebywania na ternie budynku administrowanego przez komendę hufca.
12/2015 – ws. priorytetów szkoleń na które można uzyskać dofinansowanie w 2016 roku.
11/2015 – ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP.
10/2015 – ws. zasad nadawania numeracji jednostkom organizacyjnym hufca.
9/2015 – ws. uchylania uchwał komendy hufca.
8/2015 – ws. zmian w regulaminie pracy komendanta i komendy hufca. (załącznik).
7/2015 – ws. powołania zespołu kwatermistrzowskiego.
6/2015 – ws. rozwiązania zespołu organizacyjnego.
5/2015 – ws. powołania komendy rajdu „TREPCOK 2015”.
4/2015 – ws. regulaminu pracy komendanta i komendy hufca. (załącznik).
3/2015 – ws. chust dla członków władz oraz szefów zespołów instruktorskich hufca.
2/2015 – ws. zwołania zjazdu zwykłego hufca.
1/2015 – ws. odwołania członkini komendy hufca.

Komentowanie jest wyłączone