Warsztaty – Służba a wolontariat

REGULAMIN WARSZTATÓW

„Służba a wolontariat – sposób na realizację swoich pasji i pomocy drugiemu człowiekowi”

Hufca ZHP Tarnów

Tarnów, 09.06.2022

ORGANIZATOR

Namiestnik Harcerski Hufca ZHP Tarnów

KADRA

phm. Renata Kawula – komendantka warsztatów

pwd. Anna Klich

TERMIN I MIEJSCE

09.06.2022 r., Budynek Hufca ZHP Tarnów ul. Konarskiego 17, 33-100 Tarnów

Ø Rozpoczęcie o godz. 17.00

Ø Zakończenie o godz. 19.00

UCZESTNICY

Uczestnikami warsztatów mogą być członkowie Hufca Tarnów mający opłacone składki członkowskie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w warsztatach.

Warsztaty skierowane są do drużynowych i przybocznych drużyn harcerskich i wielopoziomowych

ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/r/tX7EWZLtah

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 06.06.2022 r.

SKŁADKA ZADANIOWA

Warsztaty są bezpłatne

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

Ø Materiały programowe

Ø Poczęstunek

Ø Dyplom uczestnictwa

NA WARSZTATY NALEŻY ZABRAĆ

Ø Zgodę rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)

Ø Mundur

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy warsztatów. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Harcerskiego i dbania o bezpieczeństwo własne oraz współuczestników podczas trwania warsztatów.

KONTAKT phm. Renata Kawula, renata.kawula@zhp.net.pl – Namiestnik Harcerski Hufca ZHP Tarnów

Close Menu