Komendant Hufca

hm. Jerzy Gacoń

Z-ca komendanta hufca

phm. Sebastian Wąs

Z-ca komendanta hufca Skarbnik

pwd. Kacper Moździerz 

Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

pwd. Nikola Panek

Z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą

phm. Grzegorz Drwal 

Z-ca komendanta hufca ds. programu

pwd. Michał Gólski 

Z-ca komendanta hufca ds. majątku

pwd. Marcin Cygan

Komenda Hufca ZHP Tarnów

Przewodniczący

hm. Maksym Pękosz

Wiceprzewodnicząca

hm. Katarzyna Mróz

Sekretarz

hm. Marta Tomasiewicz

Komisja rewizyjna

Zespoły instruktorskie

– hm. Marta Tomasiewicz – przewodnicząca
– hm. Janina Dworzak – wiceprzewodnicząca
– hm. Jerzy Gacoń – członek komisji
– phm. Sławomir Bober – członek komisji
– phm. Paweł Kozioł – członek komisji
– phm. Sebastian Wąs – członek komisji

e-mail: ksi@tarnow.zhp.pl

– hm. Leszek Ignasik HR – przewodniczący
– phm. Marek Popiel HR – członek kapituły
– Katarzyna Gogola HO – członkini kapituły

 

 

 

e-mail: ksw@tarnow.zhp.pl

– phm. Elżbieta Wrzos – szefowa
– pwd. Patrycja Krzemińska
– pwd. Karolina Małochleb
– pwd. Michał Zawada
Współpracownicy:
– pwd. Anna Sitarz
– pwd. Jakub Bryndal

– pwd. Nikola Panek – szefowa
– pwd. Justyna Golec

 

 

 

– phm. Anna Drabik – szefowa zespołu
– hm. Katarzyna Mróz – członkini zespołu
– phm. Karolina Kaczmarczyk – członkini zespołu
– phm. Ewelina Kapusta – członkini zespołu

– pwd. Marcin Cygan – kwatermistrz hufca
– pwd. Filip Korus
– Piotr Smolik
– Anita Zych

 

– hm. Jerzy Gacoń – skarbnik hufca
– pwd. Filip Korus
– pwd. Kacper Moździerz
– Piotr Smolik

Close Menu

hm. Jerzy Gacoń
komendant hufca
tel. +48 609 325 889,
email. jerzy.gacon@zhp.net.pl

Statutu ZHP § 53
Komendant hufca:

 1. kieruje pracą komendy hufca,
 2. kieruje bieżącą działalnością hufca,
 3. reprezentuje hufiec,
 4. wydaje rozkazy,
 5. prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

phm. Sebastian Wąs
z-ca komendanta hufca
tel. +48 507 612 285,
email. sebastian.was@zhp.net.pl

pwd. Kacper Moździerz
skarbnik hufca
tel. +48 605 269 753
e-mail. kacper.mozdzierz@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Odpowiada za obszar strategiczny”Finanse”,
 • Nadzorowanie bieżącej pracy pionu finansowego hufca,
 • Czuwa nad dyscyplina i celowością wydatków hufca,
 • Prognozuje i opiniuje skutki finansowe uchwał KH,
 • Przekłada KH projekt budżetu,
 • Kontroluje działalność finansową jednostek,
 • Współpracuje z Skarbnikiem Chorągwi.

pwd. Nikola Panel
zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
tel. +48 795 329 630
email. nikola.panek@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Odpowiada za obszar strategiczny „zarządzanie”,
 • Odpowiada za procedury pracy Komendy i Biura Hufca,
 • Bierze udział w uroczystościach państwowych i religijnych,
 • Sprawuje nadzór i monitoruje ESHD.

phm. Grzegorz Drwal
zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
tel. +48 694 995 148
email. grzegorz.drwal@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Odpowiada za obszar strategiczny „Praca z kadrą”,
 • Kieruj Zespołem Kadry Kształcącej,
 • Monitoruje stan wyszkolenia kadry,
 • Przekłada do zatwierdzenia plan kształcenia,
 • Koordynuje pracę ZKK i KSI.

pwd. Michał Gólski
zastępca komendanta hufca ds. programu

tel. +48 505 940 557
email. michal.golski@zhp.net.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Odpowiada za obszar strategiczny „Program”,
 • Opracowuje, wdraża, realizuje oraz podsumowuje realizację planu pracy hufca,
 • Nadzoruje nad programowymi imprezami hufca,
 • Dba o rozwój bazy programowej.

pwd. Marcin Cygan
z-ca komendanta hufca ds. majątku
tel. +48 518 538 689
email. marcin.cygan@zhp.net.pl