Zjazdy hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca 26.05.2018

 1. STATUT ZHP
 2. Ordynacja wyborcza ZHP
 3. Rozkaz L. 5/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
 4. Lista osób z czynnym prawem wyborczym (na dzień 21 maja 2018 r.)
 5. Rozkaz L. 4/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 6. Lista osób z czynnym prawem wyborczym (na dzień 16 kwietnia 2018 r.)
 7. Materiały zjazdowe

Zjazd Sprawozdawczy Hufca 21.10.2017

 1. ws. wyboru protokolanta
 2. ws. wyboru przewodniczącego zjazdu
 3. ws. przyjęcia porządku obrad zjazdu
 4. ws. regulaminu obrad zjazdu
 5. ws. wyboru komisji skrutacyjnej
 6. ws. wyboru komisji uchwał i wniosków
 7. ws. absolutorium dla hm. Maksyma Pękosz
 8. ws. absolutorium dla hm. Jerzego Gaconia
 9. ws. absolutorium dla phm. Sebastiana Wąsa
 10. ws. absolutorium dla phm. Anny Drabik
 11. ws. absolutorium dla phm. Elżbiety Wrzos
 12. ws. oceny realizacji uchwał zjazdu
 13. ws. zmiany w programie rozwoju hufca [załącznik]

Zjazd Zwykły Hufca 7.11.2015

Zjazd Zwykły Hufca 1.10.2015

Sprawozdanie komendanta i komendy hufca za okres 3.11.2007 – 10.10.2009.
Sprawozdanie komendanta i komendy hufca za okres 3.11.2007 – 1.10.2011.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej hufca za okres 8.11.2007 – 29.09.2009.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej hufca za okres 27.02.2010 – 1.10.2011.

Strategia (Plan) Rozwoju Hufca 2011 -2015

Zjazd Zwykły Hufca 1.10.2011

Sprawozdanie komendanta i komendy hufca za okres 3.11.2007 – 1.10.2011.

Strategia (Plan) Rozwoju Hufca 2007 -2011

Komentowanie jest wyłączone