Zlot Hufca ZHP Tarnów - Lubcza 2019

Regulamin Zlotu Hufca ZHP Tarnów – Lubcza 2019

Organizator: Komenda Hufca ZHP Tarnów
Termin: 24 – 26 maja 2019
Miejsce: Lubcza
Miejsce rozpoczęcia Zlotu: 24.V.2019, godz. 16:30, Parking Kapłanówka przy al. M.B. Fatimskiej.
Zgłoszenia i płatności
1. Gromada zuchowa zgłasza się w całości – wymagany jeden opiekun na 15 zuchów.
2. Drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze zgłaszają się całymi drużynami z podziałem na zastępy. Wymagany jeden opiekun na 20 osób.
3. Instruktorzy i osoby pełniące funkcje instruktorskie nie będący opiekunami drużyn zgłaszają się osobno. Dla instruktorów zapewniamy osobny program na Zlocie.
4. Zgłoszenia na Zlot należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2019, wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na końcu strony. Wpisowe na Zlot należy przekazać w całości za całą drużynę/instruktora, najpóźniej do 30 kwietnia 2019, na dane:

Hufiec ZHP Tarnów
ul. Konarskiego 17
33-100 Tarnów
15 1750 0012 0000 0000 3670 0947
w tytule przelewu podając: składka zadaniowa [nazwa drużyny/imię i nazwisko instruktora] – Zlot Hufca 2019.

Wpisowe zależne od daty płatności – szybcy płacą mniej!

Termin wpłaty:
Do 31 III 2019 – 40 zł
Od 1 IV 2019 do 31 IV 2019 – 45 zł

5. Wpisowe dotyczy wszystkich członków drużyny oraz opiekuna.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie nie powoduje zwrotu całej wniesionej wcześniej opłaty za Zlot, ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
7. Patrol uważa się za przyjęty na Zlot, gdy spełnia poniższe warunki:
– w terminie i w sposób kompletny wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia,
– w terminie dokona wpłaty wpisowego za wszystkich uczestników patrolu w odpowiedniej wysokości,
– otrzyma drogą e-mailową od Komendy Zlotu potwierdzenie przyjęcia na rajd.
Uwaga! – liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:
– transport autobusami,
– nocleg w warunkach turystycznych w Zespole Szkół w Lubczy,
– wrzątek oraz herbatę do każdego posiłku,
– ciepły posiłek w sobotnie popołudnie,
– plakietkę Zlotu dla każdego uczestnika,
– zlotowy śpiewnik.

Obowiązkowy ekwipunek patrolu:
– zgody rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie (dotyczy osób niepełnoletnich),
– apteczka,
– kompas/busola
Obowiązkowe zadanie przedrajdowe dla wszystkich drużyn zostanie wysłane na adresy e-mail
drużynowych.
Uwaga! – wszystkie powyższe elementy będą sprawdzane na starcie Zlotu.

Bardzo ważne:
– zastępy drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, nie będą pod bezpośrednim nadzorem opiekuna podczas niektórych zajęć programowych; podczas zajęć programowych, zastępy będą pod pośrednim nadzorem prowadzących zajęcia – zgodnie z instrukcją oraz opinią radcy prawnego
– uczestnicy w czasie trwania Zlotu podlegają Komendzie Zlotu wykonując zadania przewidziane w programie Zlotu,
– w czasie trwania Zlotu wszystkich jego uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie: Prawa Harcerskiego, regulaminu Zlotu, przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, przepisów dotyczących ochrony przyrody,
– za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun i członkowie patrolu (sprawcy szkody),
– przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatorów,
– uczestników Zlotu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta, oboźnego oraz osób przez nich wyznaczonych stanowiących kadrę Zlotu,
– nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie drużyny ze Zlotu,
– we wszystkich sprawach spornych decyzje podejmuje Komendant Zlotu. Organizatorzy Zlotu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, jak i regulaminie rajdu bez podawania przyczyn.

Komenda Zlotu
phm. Sebastian Wąs – komendant Zlotu – sebastian.was@tarnow.zhp.pl, tel. +48 507 612 285
phm. Elżbieta Wrzos – programowiec – elzbieta.wrzos@zhp.net.pl, tel. +48 731 390 961
phm. Sławek Bober – oboźny – slawek.bober@zhp.net.pl, tel. +48 512 436 254

PLAN ZLOTU
Piątek – 24.V.2019 – zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy
– zbiórka na Parkingu Kapłanówka o godz. 16:30,
– przejazd autobusami do szkoły w Lubczy,
– zakwaterowanie,
– apel inauguracyjny,
– kolacja,
– zajęcia programowe w pionach
– toaleta wieczorna,
– cisza nocna.
Sobota – 25.V.2019
– pobudka,
– toaleta,
– śniadanie,
– zajęcia programowe w pionach metodycznych,
– obiad
– zajęcia programowe w pionach metodycznych,
– kolacja,
– kominek,
– toaleta wieczorna,
– cisza nocna.
Niedziela – 26.V.2019
– pobudka,
– toaleta,
– śniadanie,
– pakowanie i sprzątanie szkoły,
– apel kończący,
– Msza Św.,
– przejazd autobusami do Tarnowa (Parking Kapłanówka przy al. M.B. Fatimskiej), przyjazd ok.
godz. 14:00.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Close Menu